همسریابی پرمننت

ساخت وبلاگ

امکانات وب

 در ازدواج موقت يا صيغه به اصطلاح مردم، رعايت دو شرط ضروري است: ‌يكي‌ ‌تعيين مدت و ديگري تعيين مهريه، اگر در ازدواج موقت مهريه ذكر نشود آن عقد باطل‌ ‌است.‌‌ نكاح در حقوق ايران بر دو قسم است: نكاح‌ ‌دائم و نكاح منقطع كه آن را متعه و نكاح موقت نيز مي گويند.‌ ‌نكاح موقت در عمل‌ ‌كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد و در طي زمان از اهميت آن در جامعه ما كاسته ‌شده‌ ‌است، نكاح موقت از ويژگي هاي مذهب تشيع است و در فقه عامه آن را معتبر نمي شناسند.‌ ‌در ‌كشورهاي غربي نيز از اين مقوله سخني به ميان نيامده است.‌ فرزند ‌يا فرزندان ناشي از عقد موقت داراي‌ ‌تمام حقوق فرزندان مشروع هستند و پدر و مادر مكلفند در نگهداري ‌و تربيت آنها‌ ‌بكوشند.‌ ‌

...
نویسنده : مهسا بازدید : 383 تاريخ : چهارشنبه 14 مرداد 1394 ساعت: 17:05

اکثر مراجع فعلی، عقد موقت یا دائم با دختر باکره را مشروط به اجازه پدر و در صورت فقدان پدر، جد پدری می‏دانند[1]؛ ولی اگر باکره نباشد و یا پدر و جد پدری نداشته باشد، نیازی به اجازه نیست.

آیات عظام امام خمینی (ره)، سیستانی و نورى همدانی می فرمایند:" دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد, اگر بخواهد شوهر کند, چنان چه باکره باشد[2]، باید از پدر یا جد پدریِ خود اجازه بگیرد."[3]

آیات عظام خامنه ای، فاضل لنکرانی، صافی، مکارم، وحید، تبریزی می فرمایند:" بنابر احتیاط واجب، باید از پدر یا جد پدریِ خود اجازه بگیرد."[4]

حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرماید: بنابر احتیاط تکلیفا؛ اجازه شرط است.[5] (یعنی هر چند عقد بدون اجازه پدر باطل نیست، اما گناه و معصیت است).

البته رشیده به دختری اطلاق می گردد که مصلحت خود را تشخیص می دهد و به دور از فشار، هیجانات و تحریکات شهوانی تصمیم می گیرد و به آینده ی خود و خانواده و حیثیت خانوادگی توجه دارد. اما دختری که از بلوغ عقلی برخوردار نیست و نمی تواند راجع به آینده تصمیم بگیرد و خیر و صلاح خود و خانواده اش را نمی داند، هر چند سنّش زیاد باشد، رشیده نخواهد بود و بدون اذن پدر یا جد پدری نمی تواند ازدواج کند.

گفتنی است اکثر فقها در این مسئله اتفاق نظر دارند در مواردی که پدر و جدّ پدری غایب باشند به طوری که نشود از آنان اجازه گرفت و دختر نیاز مبرم به ازدواج داشته باشد، یا همسر مناسبى براى دختر پیدا شده که شرعاً و عرفاً هم کفو اوست و پدر و جد پدرى، بدون جهت مانع مى‏شوند و سخت گیرى مى‏کنند[6]، لازم نیست از پدر و جد پدری اجازه بگیرد.[7]،[8]

بنا بر این از نظر دختری که پدر و جد پدری او فوت کرده است و به سنی رسیده که مصلحت خود را تشخیص می دهد (رشیده است) برای ازدواج به اجازه فرد دیگری نیاز ندارد گر چه بهتر است ازدواج دائم یا موقت او با اطلاع و آگاهی نزدیکان خیر خواهی مثل مادر و برادر و...باشد.

...
نویسنده : مهسا بازدید : 698 تاريخ : چهارشنبه 14 مرداد 1394 ساعت: 16:50

close
تبلیغات در اینترنت