شرایط ازدواج موقت

ساخت وبلاگ

امکانات وب

اکثر مراجع فعلی، عقد موقت یا دائم با دختر باکره را مشروط به اجازه پدر و در صورت فقدان پدر، جد پدری می‏دانند[1]؛ ولی اگر باکره نباشد و یا پدر و جد پدری نداشته باشد، نیازی به اجازه نیست.

آیات عظام امام خمینی (ره)، سیستانی و نورى همدانی می فرمایند:" دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد, اگر بخواهد شوهر کند, چنان چه باکره باشد[2]، باید از پدر یا جد پدریِ خود اجازه بگیرد."[3]

آیات عظام خامنه ای، فاضل لنکرانی، صافی، مکارم، وحید، تبریزی می فرمایند:" بنابر احتیاط واجب، باید از پدر یا جد پدریِ خود اجازه بگیرد."[4]

حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرماید: بنابر احتیاط تکلیفا؛ اجازه شرط است.[5] (یعنی هر چند عقد بدون اجازه پدر باطل نیست، اما گناه و معصیت است).

البته رشیده به دختری اطلاق می گردد که مصلحت خود را تشخیص می دهد و به دور از فشار، هیجانات و تحریکات شهوانی تصمیم می گیرد و به آینده ی خود و خانواده و حیثیت خانوادگی توجه دارد. اما دختری که از بلوغ عقلی برخوردار نیست و نمی تواند راجع به آینده تصمیم بگیرد و خیر و صلاح خود و خانواده اش را نمی داند، هر چند سنّش زیاد باشد، رشیده نخواهد بود و بدون اذن پدر یا جد پدری نمی تواند ازدواج کند.

گفتنی است اکثر فقها در این مسئله اتفاق نظر دارند در مواردی که پدر و جدّ پدری غایب باشند به طوری که نشود از آنان اجازه گرفت و دختر نیاز مبرم به ازدواج داشته باشد، یا همسر مناسبى براى دختر پیدا شده که شرعاً و عرفاً هم کفو اوست و پدر و جد پدرى، بدون جهت مانع مى‏شوند و سخت گیرى مى‏کنند[6]، لازم نیست از پدر و جد پدری اجازه بگیرد.[7]،[8]

بنا بر این از نظر دختری که پدر و جد پدری او فوت کرده است و به سنی رسیده که مصلحت خود را تشخیص می دهد (رشیده است) برای ازدواج به اجازه فرد دیگری نیاز ندارد گر چه بهتر است ازدواج دائم یا موقت او با اطلاع و آگاهی نزدیکان خیر خواهی مثل مادر و برادر و...باشد.

...
نویسنده : مهسا بازدید : 698 تاريخ : چهارشنبه 14 مرداد 1394 ساعت: 16:50

close
تبلیغات در اینترنت